Assessoria Mercantil

Assessorament per a la constitució de societats

Dissolució i liquidació de societats

Concurs d’acreditors

Modificació d’estatuos

Contractes mercantils

Comptes anuals

Llibres comptables i legalització en el registre mercantil

Confecció de les actes i legalització en el registre mercantil